Föreningen Tjörnjazz

Föreningen Tjörnjazz bildades hösten 2019 efter en del års tankar och entusiasm. Det saknas en jazzförening i kommunen men det finns i grannkommunerna Stenungsund och Ljungskile sedan många år. Visst samarbete har redan utvecklats. Styrelsen består av sju personer som sedan hösten 2019 träffas regelbundet med planeringen för genomförandet av mål nr 1: att årligen arrangera Klädesholmen Tradjazz Festival. Medlemsvärvningen påbörjades redan 2019/2020 men avstannade med pandemin. Vi räknar i år med ca 250 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja och anordna musikarrangemang i Tjörns kommun inom jazz, swing och blues, som skall finansieras genom medlemsavgifter, entréavgifter, gåvor, sponsring, försäljning och därmed förenlig verksamhet.

Stor vikt lägger vi på mångfald bl.a. genom samverkan med Billströmska folkhögskolan och Delta kulturskola Tjörns kommun för att knyta ungdomar till föreningen genom såväl deltagande och engagemang.

Föreningen är medlem i Södra Bohuslän Turism.

Föreningen Tjörnjazz har organisationsnummer: 802528-9714